تهران / جاده ساوه / خیابان سهیل / پلاک ۲۵۰
09125189348
09938234323
info@zayeatkade.com
ساعت کاری : تمامی روزهای هفته شبانه روزی
خریدار ضایعات آلومینیوم در جوامع مجازی ما را دنبال کنید : zayeatkadeh instagram page zayeat kadeh linkedin page